Pàgina d'inici Avís Legal

Avís Legal

AVÍS LEGAL

1.DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: ETHEL PIÑEIRO GARCIA (d’ara endavant el “Prestador”) amb D.N.I. número 40360907R, i amb domicili a aquests efectes al carrer  Bailén 185 1er-4a Barcelona, és el titular del lloc web elturismo-sostenible.com (d’ara endavant, “el portal o lloc web”), i l’adreça de correu electrònic de contacte és: elturismosostenible@gmail.com.

2.USUARIS: La utilització del present portal és absolutament voluntària i suposa l’acceptació plena per qui accedeix al mateix, d’ara endavant “Usuari”, de totes les condicions d’ús vigents a cada moment que es trobin en la present adreça. El Prestador es reserva el dret a retirar l’accés a la present pàgina web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol Usuari que contravingui el que es disposa en aquestes condicions d’ús. L’Usuari tindrà la responsabilitat de llegir atentament les presents condicions. Les citades condicions seran aplicable independentment de les condicions generals de contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

3.ÚS DEL PORTAL: elturismo-sostenible.com, proporciona l’accés a informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents al Prestador. L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que anés necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’Usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’Usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los para (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (*ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (*iii) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-ho manipular els seus missatges. El Prestador es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, racistes, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

4.POLÍTICA DE PRIVADESA: El Prestador compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (*RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Per a més informació, veure Política de Privadesa

5.PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Els continguts del lloc web, incloent entre uns altres les imatges i els textos dels articles, qualssevol que sigui el seu format, són propietat del Prestador, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual. En aquest sentit, queda expressament prohibit copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, *republicar, modificar o mostrar per al seu ús comercial sense el previ consentiment del Prestador. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del Prestador. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

6.EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: El Prestador no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. Els continguts d’aquest lloc web s’ofereixen amb una finalitat informativa, divulgativa dels seus serveis oferts. El Prestador s’eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar-se de l’ús o aplicació de la informació d’aquesta web anés dels seus propòsits.

7.*COOKIES: El lloc web del Prestador utilitza *cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Per a més informació, veure Política de *Cookies.

8.MODIFICACIONS: El Prestador es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, sense necessitat de previ avís.

9.ENLLAÇOS: En cap cas el Prestador assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en aquest lloc web.

10.DRET D’EXCLUSIÓ: El Prestador es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin el present Avís Legal.

11.GENERALITATS: El Prestador perseguirà l’incompliment del present Avís Legal així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

12.MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: El Prestador podrà modificar a qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

13.LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre el Prestador i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Data de la darrera actualització: 18 de maig de 2018.